tel. 662·017·735

mail: biuro@piatka.jaworzno.pl

adres: Jaworzno, ul. G. Sikorskiego 24 KONTAKT »

Kompleksowa obsługa finansowo-księgowa
oraz kadrowo-płacowa podmiotów gospodarczych.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych firmy (Księga Przychodów i Rozchodów, rejestry VAT).

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS.

Ewidencja przychodów, podatek dochodowy.

Kadry i Płace.

 • Biuro Rachunkowe „Piątka”...

  ... powstało z myślą o zapewnieniu kompleksowej obsługi finansowo - księgowej oraz kadrowo - płacowej podmiotów gospodarczych.

  Naszym celem jest świadczenie usług rachunkowych na najwyższym poziomie i skuteczne dbanie o interesy naszych klientów.

  Prowadzimy obsługę księgową spółek prawa handlowego, jak również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

  Nasze biuro posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC Biur Rachunkowych.

  Zobacz certyfikat »

 • Zakres usług

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  • Prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • Rozliczanie VAT,
  • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
  • Rozliczanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • Sporządzanie raportów dla klientów na podstawie prowadzonych ksiąg.
 • Cennik

  Cena usług ustalana jest z klientem indywidualnie. Wysokość opłaty zależy przede wszystkim od formy prawnej prowadzonej działalności, ilości dokumentów oraz liczby zatrudnionych pracowników. Miesięczna opłata obejmuje:

  • Sprawdzanie dokumentów pod względem prawidłowości wystawienia,
  • Księgowanie dokumentów,
  • Prowadzenie ksiąg podatkowych i dokumentów pracowniczych,
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych i deklaracji ubezpieczeniowych oraz przekazywanie ich do organów skarbowych i ZUS,
  • Reprezentowanie klienta w Urzędach.
 • Formularz kontaktowy

  Masz pytania?

  Interesuje Cię cena usług?

   

  Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe!

   

   

  Jeśli chcesz, możesz podać dodatkowe informacje

    
 • Kontakt i inne informacje

  Biuro Rachunkowe "Piątka" Jadwiga Chodacka
  Biuro Rachunkowe "Piątka" Jadwiga Chodacka
  ul. G. Sikorskiego 24
  43-602 Jaworzno
  tel. 662 017 735

  NIP: 6321004803, REGON: 272654200

  Sprawdź w CEIDG »

~ Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o oferowanych usługach ~

Prowadzenie ksiąg handlowych

Oferujemy:

 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych: księga główna, księga pomocnicza, ewidencja środków trwałych i wyposażenia, ewidencja dla podatku od towarów i usług (rejestry VAT);
 • tworzenie Planu Kont;
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych (na podstawie faktur i innych dokumentów; faktura VAT, faktura korekta, rachunek, dowód wewnętrzny etc.);
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
 • przygotowywanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego;
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego odpowiednich deklaracji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań statystycznych;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • współpraca z klientem: bieżąca kontrola zobowiązań i należności, uzgadnianie sald, konsultacja wyniku finansowego i podatkowego, doradztwo, sporządzanie analiz i raportów na życzenie.

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR)

Oferujemy:

 • ewidencja operacji gospodarczych na podstawie dostarczonych dokumentów;
 • kontrola dostarczonych dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
 • ewidencja VAT (rejestry sprzedaży i zakupu);
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia;
 • ewidencja przebiegu pojazdów i kosztu pojazdów;
 • przygotowywanie i dostarczanie do US wszystkich niezbędnych dokumentów i deklaracji;
 • sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań statystycznych;
 • współpraca z klientem: bieżąca kontrola zobowiązań i należności, konsultacja wyniku finansowego i podatkowego, doradztwo, sporządzanie analiz i raportów na życzenie.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Oferujemy:

 • ewidencja operacji gospodarczych na podstawie dostarczonych dokumentów;
 • kontrola dostarczonych dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
 • ewidencja dla potrzeb podatku od towarów i usług;
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia;
 • przygotowywanie i dostarczanie do US wszystkich niezbędnych dokumentów i deklaracji;
 • sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań statystycznych;
 • współpraca z klientem: bieżąca kontrola zobowiązań i należności, konsultacja wyniku finansowego i podatkowego, doradztwo, sporządzanie analiz i raportów na życzenie.

Obsługa kadrowo-płacowa

Oferujemy:

 • sporządzanie list płac, rachunków umów zleceń i o dzieło;
 • przygotowanie zgłoszeń i wyrejestrowań do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz innych dokumentów i deklaracji wymaganych w ZUS;
 • sporządzanie rocznych kartotek pracowniczych;
 • generowanie PIT-11/PIT-40;
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Inne

Oferujemy również:

 • nadzór księgowy (analiza dokumentacji i ksiąg, przegląd obowiązujących procedur księgowych, nadzór nad personelem księgowym);
 • rozliczanie przychodów z najmu;
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT (ulgi, załączniki).